A vállalati társadalmi felelősségvállalásáról

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) azt jelenti, hogy a gazdasági társaság céljai elérésében olyan etikai értékeket képvisel, amelyek tiszteletben tartják az emberek, közösségek és a természet igényeit és szükségleteit. A CSR tevékenységet folytató vállalatok a megtermelt hasznuk bizonyos részét arra fordítják, hogy a társadalommal együttműködve növeljék az életszínvonalat.

A BHKE - A Hiteles Egyesület, 2004 óta segít a lakosságot, pénzügyi problémáinak kezelésében. Bizonyos tekintetben Egyesületünk maga a CSR tevékenység, csak éppenséggel ezt önállóan, támogatási forrásokból működve végzi és nem egy vállalat részeként. Ezért az évek folyamán szerzett tapasztalatainkra alapozva igyekszünk megosztani és tanácsadással segíteni azokat a cégeket, amelyek nyitottak a társadalmat széles körben érintő problémák kezelésében.

Alábbiakban azokat a programjainkat találhatják meg, amelyekre támogatást, vagy forrásokat keresünk.

Segítségüket köszönjük!

A családi pénzügyek felelősségteljes kezelésének programja

Jelen program keretében a Banki Hitel Károsultjainak Egyesülete - a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóinak érdekvédelme és oktatásának elősegítése érdekében - egy átfogó, pénzügyi és életvezetési problémák kezelésére alkalmas kampányt kezdeményez, melynek célja, hogy a résztvevők az alábbi készségeket sajátítsák el:

  • Családi költségvetés alapjai
  • Öngondoskodás alapjai
  • Megtakarítások megismerése, értelmezése
  • Prioritások felállítása, értékelése
  • Ajánlatok elemző szemlélete
  • Csapdakutatás
  • Tervezés, jövőkép

A kampány egy 3-as pilléren alapuló pénzügyi kultúra fejlesztés az otthon, iskola és a szórakozás között. Ebben a koncepcióban minden korcsoport megtalálja benne a számára érdekes és hasznos információkat.

A kampány első lépése, hogy a közösségek életében esetlegesen felmerülő pénzügyi és ebből adódó életvezetési, jelenlegi és jövőbeni problémákat a pénzügyi kultúra hatékony oktatásával megoldjuk és elkerüljük. (Edukáció - prevenció).

A célcsoport kiválasztásának döntését azon szociális tanulmányokra alapozzuk, amelyek kimutatták, hogy a közösségtudatosabb szemléletben élő csoportok körében alacsonyabb a munkanélküliek és a társadalmi perifériára szorultak száma. Ezért (a személyes tapasztalataink alapján is) a kampány kezdeti célcsoportja azok a közösségek, iskolák melyekben az összetartozás és segítői szándék a jelenlegi társadalmi szociális érzékenységnél magasabb. A programot később terjesztenénk ki a teljes társadalomra. Így a prevenció és edukáció nagyobb hatékonysággal tud érvényesülni.

Mivel nem csak a pénzügyi, hanem a környezettudatos életvitel területén is jó példával kívánunk elől járni, így a nyomdai anyagok elkészítésénél is ügyelünk a környezetvédelmi szempontokra.